sfeer image

Worden mijn gegevens veilig bewaard?

Legrand Cloud en gegevensbeveiliging

De cloud en toegang tot geconnecteerde oplossingen

Legrand host, beheert en beveiligt de gegevens die nodig zijn voor de toegang tot de geconnecteerde oplossingen:

  • gegevens van de installaties en gebruikers
  • gebruiksgegevens

De Cloud-omgeving van Legrand is ontwikkeld op basis van Microsoft Azure, wereldleider op het gebied van cloudoplossingen: een evolutief systeem met een sterke groeicapaciteit en nieuwe gebruikerservaringen.

CLOUD
GDPR

Gegevensbescherming en privacy

Legrand garandeert de gegevensbescherming en privacy en leeft de beveiligingsstandaard ISO 27001 na, de referentie op het vlak van gegevensbeveiliging.

Legrand voert PIA’s(1) uit: beoordelingen van de impact op de privacy. Dit is een methode van de Franse nationale commissie voor informatica en privacy (CNIL) om te garanderen dat de privacy van de gebruikers gerespecteerd wordt, door middel van een systematische studie van het gebruik van hun gegevens.

Legrand zorgt er ook voor dat buitenstaanders geen toegang hebben tot de informatiesystemen om gegevens te stelen, te wijzigen of te vernietigen. Vooraanstaande cybersecuritybedrijven voeren voortdurend veiligheidsaudits en hackertesten uit.

(1) Privacy Impact Assessment

Legrand verbindt zich ertoe om de bepalingen van de AVG(2) na te leven

  • Door het recht op vergetelheid van de gebruikers te respecteren
  • Door de toestemmingsprocedures voor de consument te versterken
  • Door PIA’s uit te voeren (zie boven)
(2) Algemene Verordening Gegevensbescherming: Europese verordening inzake persoonsgegevens, die van kracht is sinds 25 mei 2018.
Legrand GDPR